Category Archives: Seni/Budaya

Monolog : Saha Kaula..? Saha Kita..?

eko purnomo

Kaula nangtung didieu lain kahayang sorangan, nu pastimah kulantaran Gusti Nu Maha Agung masih ngawidian… Jiga neangan jarum dina tumpukan jarami, hese katimuna katutup ku pirang-pirang lenjeran jarami eta, bieung dimana si jarum ayana?? Ilok, bisa katimu, ilok bisa neangna, jiganamah teu bias meureun nya… Jigana mah bakal jenuk kasusah, jiganamah… Hirup koh geuning jenuk