Monolog : Saha Kaula..? Saha Kita..?

eko purnomo
Kaula nangtung didieu lain kahayang sorangan, nu pastimah kulantaran Gusti Nu Maha Agung masih ngawidian…

Jiga neangan jarum dina tumpukan jarami, hese katimuna katutup ku pirang-pirang lenjeran jarami eta, bieung dimana si jarum ayana?? Ilok, bisa katimu, ilok bisa neangna, jiganamah teu bias meureun nya… Jigana mah bakal jenuk kasusah, jiganamah… Hirup koh geuning jenuk ku jiganamah, can ge diteang geus beak karep, pusing namah ku pikiran sorangan, jiganamah dangkitu, jiganamah…

Ari leos ka lendeuh, ari jebul dina tanjakan… Ari leos ka gigir, ari jebul di pedangan… Ari asup ka jero, ari bijil ka luar… Ari kaula asup koh nu jebul geuning kita… Ari kaula saha??? Ari kita saha??? Ari itu saha??? Ari eta saha??? Ari ieu saha??? Ari manusa saha??? Ari nu jadi Gusti saha??? Ari paropolah sok asa pang aingna…

Edan… Jaman memang beuki edan, padahal nu edan ge teu ngarti jaman… Ulah kitu da hirup mah teu salawasna… Ari hirupmah saayana bae, pas urang butuh, aya…

Eh, eh, eh… Geuning eta nu geulis.. Geuning eta nu kasep… Ari kaula kasep??? Ilok…??? Padahal geus ngaca, tapi angger bae belok, ramehong pinuh dina beungeut… Rusak dina akal, goring dina tingkah… Berarti meureun kacana nu bodol… Ah ilok??? Bieung urang-urang meureun, nu geus mulai barodol…

Mun hayang gajih, kudu gawe heula… Gaji teu sapira, gawe saporetna, kudu daek disusuruh, daek ditutunjuk, akhirna pan bisa namprak menta nu jadi hak na…
Mun hayang sawarga??? Kalahkah geuning si pineh, waregah, pamalesan… Cenah mayan hayang sawarga??? Tapi embung ditutunjuk ku Nu Boga Sawarga, Embung disusuruh k Nu Boga Jagat Raya… Mun urusan sawarga mah kumaha aing bae… Tapi lamun meunang kasusah, sok ceurik kacida bari ingsrek-ingsrekan… Cenah kumaha aing, tapi mayan butuih ka Nu Kawasa… Tah jamamah dangkitu, saha??? Kita… Da kaula mah manusa…

Tuh nya sok papada nyalahkeun… Padahal si Pa Pada ge tara nyalahkeun… Terus saha atuh nu salah… Kilap da kaula ge ‘mo nyaho… Da nu salah mah sok silih tuduh… Padahal nu di tuduh teu kabeh salah… Nu salah pasti jadi tertuduh… TUngtungna di dakwa, dibui, salawasna…

Ciporos, Harita 2011
Nalika pentas na mah di Genteng, palih wetan Cimanggu…


Credit : Eko Purnomo || CIPES / Cimanggu Pesbuk